Projekt "Minulost je přítomností" je soubor označených upomínkových míst, sestávající

ze 16 tabulí. Vede od nádraží v Pirně přes centrum města až k místu nacionálněsocialistických zločinů, k dnešnímu památnému místu na Sonnensteinu.

Všechny tabule obsahují motiv pevnosti Sonnenstein, který vytvořil dvorní malíř

Canaletto (1722-1780), významná a s identitou města spojená osobnost saského

kurfiřství. Každá tabule je opatřena příslušným popisem zdroje v souvislosti se zločiny nacionálněsocialistické "eutanazie". Krása obrazu města se tak teprve při podrobnějším pohledu dostává do výrazného protikladu. Umělecký projekt reaguje na narušenou topografii Pirny: Canalettova cesta protíná místo zločinu.

Projekt berlínské umělkyně Heike Ponwitz vzešel ze soutěže ke zřízení památníku pro 15 000 lidí, kteří byli v nacionálněsocialistickém zařízení pro usmrcení v Pirně -Sonnenstein v letech 1940 a 1941 zavražděni. Nadace Saská památná místa vypsala tento projekt v roce 2000. Systém značení upomínkových míst je podporován městem Pirna.

Označení upomínkových míst se vypořádává s tématem "eutanazie" a s daným historickým místem. Nastoluje otázku, jak se město, jeho obyvatelé a návštěvníci tehdy a dnes k těmto událostem staví. Minulost a přítomnost se prolínají. Pirna-Sonnenstein má být tímto uměleckým projektem, který se prezentuje ve více jazycích na internetu, v souvislosti s nacionálněsocialistickými zločiny "eutanazie" ve svém významu pro kulturní paměť národů vyzvednut.
Das Portal der Europäischen Union Kulturstiftung des Bundes Stiftung Sächsische Gedenkstätten